Instal·lació d'una plataforma elevadora per a discapacitats en la Piscina Municipal de Benissa.

11-04-2018

La Piscina Municipal de Benissa millora l’accessibilitat a tots els col•lectius.

Accessibilitat universal i disseny per a tots, conceptes importants junt a la Normalització i Igualtat d'oportunitats, quan parlem sobre Discapacitat.
Amb la instal•lació d'una plataforma elevadora per a discapacitats, la Piscina Municipal de Benissa ha fet un pas definitiu en la vessant social a l'hora de facilitar l'accés en els seus dos gots a aquests usuaris que fins al moment veien limitat l'accés a les instal•lacions. 


L’equip instal•lat ara suposarà una inversió de més de 20.000 euros i era un dels grans objectius d'aquesta instal•lació per a enguany, màxime quan les dades demostren l'acceptació d'una instal•lació que ha vist créixer el seu ús de manera exponencial des que s'han realitzat millores i el condicionament tant de les instal•lacions esportives com dels vestuaris.


Amb aquesta actuació Benissa Impuls adapta la Piscina Municipal a la normativa d'accessibilitat per a discapacitats, una demanda molt requerida des de fa anys per usuaris d'aquestes instal•lacions, tenint en compte col•laboracions del servei d’hidroteràpia amb fundacions, associacions o els propis serveis socials municipals, destinades a la millora de l’autonomia de les persones amb mobilitat reduïda.


La Piscina Municipal ofereix així mateix servei de fisioteràpia, fisioteràpia pediàtrica, classes de natació terapèutica i en definitiva tot tipus de recuperació al medi aquàtic d’usuaris que precisen d’aquests tipus de serveis, per la qual cosa la nova plataforma suposa una ajuda fonamental en la millora d'aquest tipus d'activitats.


Image title

Image title


INFORMACIÓ

96 610 84 80

recepcionpiscina@ajbenissa.es

Costera del Povil S/N Benissa